โปรแกรมทำบิลค่าเช่า Rent108.com
โทร : 087-6131076 ติดต่อ คุณพิษณุ
วิธีการใช้งานโปรแกรมทำบิลห้องเช่า

วิธีใช้งาน และความสามารถของโปรแกรมทำบิลห้องเช่า

ความสามารถของโปรแกรม
1. โปรแกรมสามารถคิดคำนวนค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า และสั่งพิมพ์ออกมาเป็นบิลค่าเช่าได้
2. ระบบจะจำค่าน้ำและค่าไฟของเดือนที่แล้ว ทำให้เดือนที่จะทำบิลใส่แค่เพียงตัวเลขของเดือนนี้
    เท่่านั้น
3. ระบบจะทำการโปรโมทห้องเช่าของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ที่ต้องการหาห้องเช่า
    สามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้
4. สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้วิธีใช้งาน A (ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)

วิธีใช้งานแบบ A เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมแบบพื้นฐาน โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้ามาใช้โปรแกรมทำบิลห้องเช่า ซึ่งมีวิธีการใช้งานง่ายๆดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ
2. เพิ่มห้องเช่า
3. กำหนดราคาต่อหน่อยของ ค่าน้ำ / ค่าไฟ
4. ไปที่เมนูทำบิลค่าเช่า  กรอกข้อมูล และสั่งพิมพ์วิธีใช้งาน B (ผ่าน iphone , ipad , โทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเคลื่อนที่)

วิธีใช้งานแบบ B เป็นการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมทำบิลค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความสามารถ
ของโปรแกรมจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายเคลื่อนที่เช่น โทรศัพท์มือถือ, Notebook , iPhone,
iPad เป็นต้น ซึ่งแน่นอนคุณสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้เดินถือไปที่ห้องเช่าของคุณ แล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายเข้าสู่เว็บไซต์ rent108.com
2. เข้าสู่ระบบ
3. ไปที่เมนูจดค่าน้ำ-ค่าไฟ กรอกข้อมูลของเลขค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า แล้วกดบันทึก โดยทำให้ครบทุกห้องเช่า
4. กลับมาที่บ้านของคุณ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล้วเข้าไปที่ rent108.com
5. เข้าสูระบบ
6.
คลิกเลือกที่ เมนูสั่งพิมพ์  หรือคลิกที่เมนูทางด้านซ้ายที่เขียนว่า สั่งพิมพ์ล่าสุด จากน้ันท่านก็สั่งพิมพ์บิลของแต่ละห้องเช่าได้เลย


วิธีใช้โปรแกรมทำบิลห้องเช่า
    ชื่อหัวเรื่อง
ผู้เขียน
ดู/ ตอบ
เมื่อวันที่
     
admin
191/ 0
11-02-2563 17:35:39
     
admin
226/ 0
07-01-2563 17:25:33
     
admin
154/ 0
09-12-2562 16:30:48
     
admin
180/ 0
16-11-2562 10:09:04
     
admin
241/ 0
25-10-2562 17:21:22
     
admin
677/ 0
05-03-2562 11:23:06
     
admin
666/ 0
24-02-2562 16:01:46
     
admin
690/ 0
23-02-2562 17:00:50
     
admin
709/ 0
04-12-2561 10:49:03
     
keekimaru
756/ 0
12-11-2561 11:41:59
     
sanook
709/ 0
04-11-2561 18:23:35
     
admin
1808/ 0
01-08-2561 11:28:05
     
admin
1546/ 0
27-04-2561 11:07:17
     
3554/ 0
28-11-2559 22:10:37
     
keekimaru
2896/ 0
21-08-2559 08:47:15
     
Rent108
4095/ 3
24-12-2556 14:38:22
     
Rent108
5200/ 4
24-12-2556 14:12:58
     
Rent108
4672/ 4
23-12-2556 11:52:03
     
Rent108
4390/ 2
23-12-2556 11:40:49
     
Rent108
3639/ 2
23-12-2556 11:36:21© Copyright 2012. All Right Reserved. www.rent108.com Designed by Webtumwai